ClickCease אמבולנסלי | 04-8400-480 - העברת נפטרים
העברה וטיפול בנפטרים - זמינות 24 שעות ביממה.
עזרה למשפחת בשעה הקשה בכל סידורי ההלוייה ברגישות ובהתחשבות :
פינוי נפטר מהבית לבית החולים, פינוי מבתי אבות לבתי חולים.
סידור ניירת לקבורה
הדבקת מודעות אבל
העברה לבית העלמין
עבודה משותפת עם חברה קדישא
גלגלי אבל מפרחים
קבורה אלטרנטיבית לחסרי דת, קבורה אזרחית.
קבורה ואבלות – הטסה לחו"ל / קבלת נפטרים מחו"ל לקבורה בארץ
הטסת נפטרים מהארץ לחו"ל, וכל הסידורים והתיאומים מול המוסדות והגופים הנדרשים
קבלת נפטרים מהמטוס וסידורי ההלוויה בארץ מול כל הגופים