ClickCease אמבולנסלי | 04-8400-480 - העברת חולים
* העברת חולים וקשישים לבתי חולים באיזור חיפה ולכל אזורי הארץ. העברת חולים לטיפולי  דיאליזה למכונים השונים והחזרתם וקבלת החזר מקופות החולים. העברת  
 
חולים לאירועים משפחתיים, חגים ושמחות.העברת החולים מבוצעת מבית הלקוח או לבית הלקח. העברה מבתי אבות, מוסדות שיקום וכוי.

*
העברה באמבולנסלי ניתנת גם לאנשים עם כסא גלגלים. שירות יחודי עם נוחיות מירבית.

*
בהעברת חולים חשוב לשים דגש על מניעת טילטול המטופל על מנת שלא יגרם לו נזק וחוסר נוחות.

*
רכבי החברה בעודם חדשים עונים במיוחד על צורך מיוחד זה, כלומר מונעים טילטולים ובעזרת הצוות המיומן, החולה מועבר תחת השגחה מקצועית מתאימה.
  
במיטת האמבולנס מזרון מיוחד לנוחיות החולה.

ח
ברת אמבולנסלי הינה חברה משפחתית השומרת על לקוחותיה ומאמינה שהשרות ללקוחות - הוא החשוב מכל.

 
העברת חולים