ClickCease אמבולנסלי | 04-8400-480 - מעלון חשמלי
מעלון חשמלי
 

 
חברת אמבולנסלי מצויידת ברכבים עם מעלונים מיוחדים אשר מעלים את החולה כשהוא מרותק לכיסא גלגלים אל תוך האמבולנס. כיסא החולה מעוגן בתוך האמבולנס ב 3 רצועות חזקות הקשורות לרצפת האמבולנס ולא מאפשרות תזוזה של הכיסא במהלך הנסיעה.
אנו בחברה דואגים לבטיחות המירבית של החולה בזמן העברה ברכבי האמבולנסים.