ClickCease אמבולנסלי | 04-8400-480 - קבורה אלטרנטיבית
קבורה אלטרנטיבית

קבורה אלטרטיבית \ הטסה
קבורה אלטרנטיבית מתאימה לכל מי שדתו אינה יהודית ומשפחתו מעוניינת בטקס קבורה שאינו דתי.
חברת אמבולנסלי מבצעת את כל השירותים הכרוכים עד הבאתו של המנוח לקבורה:
 • העברת המנוח/ה לבית החולים לחדר נפטרים
 • הוצאת רישיון קבורה
 • העברה מבית החולים לבית העלמין
 • הלבשה של המנוח/ה על פי בקשת המשפחה
 • ארונות קבורה מסוגים שונים ( פשוט עד למפואר)
 • טקס חילוני על ידי כומר
 • גלגלי אבל מפרחים
הטסת נפטרים לחו''ל
החברה מספקת שירות הטסת נפטרים לפי בקשת המשפחה כולל טיפול בנושאים הבאים:
 • העברת נפטר לחליטה
 • העברת נפטר לשדה התעופה
 • תרגום ניירת בקונסוליה
 • ארון קבורה מיוחד להטסה
 • טיפול בכל הניירות הנדרשים
 
שריפת גופות
 
 • העברת הנפטר למשריפה