אמבולנסלי בע"מ

שרותי הרמה

חברת אמבולנסלי נותנת שירות הרמה עבור חולים
הנמצאים בבית אשר נפלו ואינם מסוגלים לקום וזקוקים לעזרה בהרמה,
צוות החברה יגיע לבית החולה ויעניק בדיקה רפואית מקצועית וישקול
לפי התרשמות האם מומלץ להתפנות לבית החולים